هاست سی پنل آلمان

پلن تست
پلن 512MB

فضا 512 مگابایت
ترافیک نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ادان دامین ندارد
دارای SSL رایگان