اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 سوالات قبل از سفارش

هرگونه سوالات و یا ابهاماتی دارید قبل از سفارش مطرح بفرمایید

 میزبانی وب

هرگونه سوالات یا مشکلاتی در زمینه میزبانی وب دارید مطرح نمایید.

 ثبت دامنه

هرگونه سوالات و یا مشکلاتی در زمنیه ثبت دامنه ملی و بین الملل دارید مطرح نمایید

 سرور مجازی / اختصاصی

در خصوص سرور مجازی و اختصاصی هر گونه سوالات و مشکلاتی دارید مطرح نمایید

 سامانه پیام کوتاه

هر گونه مشکلاتی در خصوص سامانه پیام کوتاه دارید مطرح نمایید

 امور مالی

در خصوص امور مالی و هرگونه مشکلات به وجود آماده ، سوالات خود را مطرح نمایید

 انتقادات و پیشنهادات

هر گونه انتقاد و یا پیشنهادی دارید ما آماده پذیرش و پاسخوگی میباشیم